Jak będą naliczane dopłaty bezpośrednie

W ubiegłym roku wynosił ponad 4 złote w tym niecałe 4. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs wymiany złotego zgodnie z którym będą naliczane dopłaty bezpośrednie. Na ile mogą liczyć rolnicy?

Na dopłaty bezpośrednie w tym roku jest do rozdysponowania ponad 3 miliardy euro daje niecałe 13 miliardów złotych. Kurs euro w stosunku do złotego jest niższy, ale pieniędzy do wydania trochę więcej niż przed rokiem. Oficjalnych danych jeszcze nie ma, ale są wstępne wyliczenia.

560 złotych do hektara to szacowana stawka płatności podstawowych. Ponad 300 złotych będą wynosić płatności uzupełniające, a prawie 440 złotych do powierzchni paszowych. Powyżej 200 złotych do hektara dostaną producenci roślin strączkowych i motylkowatych.

 • PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2010 – stawki:

 • Płatność podstawowa – 562 zł/ha
 • Płatność uzupełniająca – 327-328 zł/ha
 • Płatność paszowa – 439 zł/ha
 • Uprawy strączkowe i motylkowate – 207-239 zł/ha
 • Źródło: ARiMR i BGŻ

Ponad 1300 lub 1400 złotych do hektara wyniesie płatność do chmielu, a prawie 1600 do owoców miękkich. Ponad 150 złotych do tony dostaną producenci pomidorów, a 50 buraków cukrowych.

 • PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2010:

 • Chmiel – 1339 – 1420 zł/ha
 • Owoce miękkie – 1593 zł/ha
 • Pomidory – 157 zł/t
 • Płatność cukrowa – 50 zł/t
 • Źródło: ARiMR i BGŻ

Duże rozbieżności są w nowych tak zwanych płatnościach zwierzęcych. Hodowcy krów mogą liczyć na dotacje w przedziale od ponad 300 do ponad 500 złotych do sztuki, a owiec od 105 do blisko 120.

 • PŁATNOSCI ZWIERZĘCE 2010:

 • Krowy – 346 – 567 zł/szt.
 • Owce – 105 – 119 zł/szt.
 • Źródło: ARiMR i BGŻ

Na oficjalne stawki dopłat trzeba jeszcze poczekać. W Ministerstwie Rolnictwa trwa wielkie liczenie. Jedno jest pewne wypłata dotacji bezpośrednich rozpocznie się 1- go grudnia. Dużo wcześniej, bo już za niecałe dwa tygodnie pierwsi rolnicy powinni dostać dopłaty do trudnych warunków gospodarowania.

Renata Mantur – ARiMR – „W tym roku chcieliśmy jak najszybciej wypłacić środki rolnikom z uwagi na tegoroczne klęski, które dotykały gospodarstwa. Dlatego ci rolnicy w pierwszej kolejności będą otrzymywać płatności ONW.”

Na wypłatę pieniędzy trochę dłużej będą musieli poczekać rolnicy, u których przeprowadzone były kontrole na miejscu, lub stwierdzono różnego typu rozbieżności.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP