Jak bardzo zanieczyszczone są gleby w Unii Europejskiej?

Na wiosnę poznamy końcowy raport z analizy ponad 25 tysięcy próbek ziemi pobranych we wszystkich krajach wspólnoty, ale pierwsze wnioski już są.

Europejskim glebom potrzebna bioróżnorodność! Wspólne Centrum Badawcze, które prowadzi badania na zlecenie Komisji Europejskiej uważa, że obszary w największym stopniu narażone na ryzyko zmniejszenia bioróżnorodności znajdują się między innymi w Belgii, północnej Francji, Luksemburgu, Holandii oraz w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii.

„Degradacja gleby grozi utratą dostępu do żywności, czystego powietrza i wody, a także wielu innych istotnych surowców” – ostrzega unijny komisarz do spraw środowiska.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP