IUNG: nie ma zagrożenia suszą

W ósmym okresie raportowania, tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2009 roku, nie występuje zagrożenie suszą – poinformował w komunikacie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

„W pierwszej dekadzie sierpnia na terenie Polski rozkład opadów atmosferycznych był zróżnicowany. Największe opady wystąpiły w południowo-zachodniej części kraju (30-55mm), a najmniejsze w południowo-wschodniej Polsce (0-14 mm)” – napisano w komunikacie.

„Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, w porównaniu do poprzedniego raportu, uległy zmniejszeniu. Jednak uzyskane wartości w dalszym ciągu są znacznie wyższe od wartości krytycznych oznaczających suszę dla poszczególnych roślin. Najniższe wartości KBW występują w części północnej i środkowej kraju. W województwach południowych w przeważającej większości wartości KBW są wartościami dodatnimi” – dodano.

PAP