IERiGŻ: zbiory zbóż w 2009 będą o 5 proc. niższe niż w 2008

IERiGŻ: zbiory zbóż w 2009 będą o 5 proc. niższe niż w 2008

Zbiory zbóż w tym roku mogą być o 5 proc. niższe od ubiegłorocznych i wynieść 26,3 mln ton – wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. „Spadek zbiorów będzie wynikał z niższych plonów (3,13 wobec 3,22 t/ha w 2008 r.) oraz z niewielkiego ograniczenia areału uprawy (8,4 wobec 8,6 mln ha)” – napisano w raporcie.

IERiGŻ podał, że krajowe zasoby zbóż w sezonie 2009/10, pomimo niższych zbiorów, pozostaną bez większych zmian (29,4 wobec 29,6 mln ton poprzednio), ponieważ o ponad 1 mln ton wzrośnie stan zapasów początkowych.

Krajowe zużycie zbóż w sezonie 2009/10 może się minimalnie zmniejszyć, do 26,3 mln ton. Zużycie paszowe zbóż zmniejszy się o 1 proc., do 16,4 mln ton.

„Spadek popytu na pasze zbożowe w sektorze trzody chlewnej częściowo będzie kompensowany wzrostem produkcji i popytu w sektorach drobiu i bydła. Dynamicznie będzie rosło zużycie przemysłowe (wzrost o ponad 7 proc. do 1,9 mln ton). Zapasy zbóż na koniec sezonu 2009/10 zmniejszą się o 8 proc. do 3,0 mln ton, co przy braku istotnych zmian krajowej podaży i popytu oraz importu będzie wynikało ze wzrostu eksportu” – napisano.

PAP