GUS sprawdzi rolników

W przyszłym roku nastąpi spis powszechny w rolnictwie. To dobry moment na przeprowadzenie zmian w rolniczych ubezpieczeniach – mówią eksperci. Czytamy w „Rzeczpospolitej”.

W myśl przepisów przyjętych wczoraj przez rząd właściwy spis zostanie przeprowadzony przez GUS dopiero we wrześniu i październiku 2010 r. Obejmie prawie 2 miliony gospodarstw rolnych, w większości o powierzchni przekraczającej 1 hektar, zajmujących się produkcją rolną.

Spis będzie wyjątkowy, gdyż pokaże, jak pomoc z unijnej kasy wpłynęła na stan rolniczych portfeli – twierdzi „Rzeczpospolita”

Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że spis nie stanowi przygotowania do reformy KRUS, lecz jest jedynie wypełnieniem naszych zobowiązań informacyjnych wobec Unii Europejskiej. W tym samym czasie co w Polsce podobne spisy przeprowadzą wszystkie państwa UE.

Rzeczpospolita