GUS negatywnie ocenia stan przezimowania upraw

GUS negatywnie ocenia stan przezimowania upraw

GUS ocenia, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały niezbyt dobrze – napisano w komunikacie GUS.

„Z przeprowadzonych badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały niezbyt dobrze. W zdecydowanej większości województw odnotowano straty w powierzchni zasianych ozimin. Uszkodzenia roślin upraw ozimych wynikały głównie z wyprzenia roślin na plantacjach, a także występowania pleśni śniegowej” – podaje komunikat GUS.

„Ponadto uszkodzenia były spowodowane dobowymi wahaniami temperatury oraz utrzymującymi się na polach zastoiskami wody w zimie i na przedwiośniu. Duże wahania temperatury między dniem a nocą powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, co niekorzystnie wpływało na system korzeniowy i znacznie osłabiało oziminy” – dodano.

GUS ocenia, że korzystne warunki agrometeorologiczne w kwietniu wpłynęły na znaczne przyspieszenie wiosennych prac polowych i zadawalający wzrost i rozwój roślin uprawnych.

„Do siewów i sadzenia roślin uprawnych przystąpiono pod koniec marca tj. o blisko 2 tygodnie później niż średnio w latach poprzednich, ale w podobnym terminie jak w roku ubiegłym” – dodano.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie 2009 r. wynika, że pod zbiory 2010 r. zbóż ozimych zasiano blisko 4,9 mln ha, tj. o 3,6 proc. (o około 181 tys. ha) mniej w porównaniu do poprzedniego roku, w tym:

  • pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha tj o 3,3 proc. mniej
  • żyta zasiano blisko 1,4 mln ha tj. o 1,8 proc. mniej,
  • pszenżyta ozimego zasiano około 1,3 mln ha tj. o 6,0 proc. mniej,
  • jęczmienia ozimego zasiano prawie 216,5 tys. ha tj. 4,7 proc. mniej,
  • mieszanek zbożowych ozimych ok. 80,7 tys. ha tj. o 1,7 proc. więcej.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ponad 750 tys. ha tj. o 4,3 proc. mniej niż wynosiły zasiewy z ubiegłego roku.

PAP