Grunty od Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych dla gmin

Grunty od Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych dla gmin

Zabytkowy kompleks obejmujący ruiny pałacu i spichlerz, który po remoncie będzie wykorzystany na cele kulturalne i edukacyjne przekazał 1 grudnia 2009 r. wrocławski Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Grębocice.

Przekazana nieruchomość o wartości ok. 131 000 zł obejmuje teren o powierzchni ok. 0,4 ha i wraz z przekazanym w marcu br. zabytkowym parkiem stanowić będzie atrakcję turystyczną promującą dziedzictwo kulturowe regionu. W przekazanym spichlerzu, po remoncie, Gmina planuje organizowanie plenerów fotograficznych czy wystaw rękodzieła.

Ponadto Gminie Lubomierz przekazana została nieruchomość o powierzchni 0,2 ha z przeznaczeniem pod budowę gminnego Ośrodka Zdrowia. Kilka dni wcześniej, Gminie Lwówek Śląski zostały przekazane nieruchomości o łącznej powierzchni prawie 1 ha z przeznaczeniem głównie na cele rekreacyjno-sportowe. Na przekazanych gruntach położonych w Gradówku powstanie plac zabaw, w Płóczkach Górnych zostanie poszerzona droga gminna, w Mojeszu zostanie powiększone boisko sportowe a w Niwnicach będzie wybudowana szatnia dla sportowców.

Od 17 lat dzięki Agencji Nieruchomości Rolnych realizującej art. 24, 43, 44 i 48 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700) liczne gminy w całym kraju zyskały wiele nowych obiektów poprawiających jakość życia mieszkańców.

Przekazane nieodpłatnie grunty są wykorzystywane na realizację celów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a te koncentrują się na polepszaniu warunków życia mieszkańców i rozwoju infrastruktury. Często są to nieruchomości o znacznej, kilkumilionowej wartości.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR