Europejski Chleb Pokoju

Europejski Chleb Pokoju

Podsekretarz Stanu Zofia Szalczyk wzięła udział w ceremonii dzielenia się „Europejskim Chlebem Pokoju” w Berlinie.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu im. Humboldta oraz przy Kaplicy Pojednania, w miejscu, gdzie kiedyś przebiegał Mur Berliński, miała przede wszystkim wymiar symboliczny. Mąka, z której upieczono „Chleb Pokoju” powstała z przemiału żyta zebranego w 12 krajach partnerskich: w Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Estonii, Niemczech, na Litwie, na Łotwie, na Węgrzech, na Słowacji, w Polsce, w Rumunii i w Słowenii.

Podczas konferencji na Uniwersytecie im. Humboldta wiceminister Szalczyk wygłosiła przemówienie w imieniu wszystkich krajów partnerskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Gratulując inicjatorom projektu tej wspaniałej idei, minister Szalczyk przywołała słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Idea, która potrzebuje broni, żeby się utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą. Za nią spontanicznie idą miliony”. I mianem takiej właśnie idei określiła „Europejski Chleb Pokoju”, która nie potrzebuje reklamy, która swoim mocnym i uniwersalnym przesłaniem jednoczy ludzi wokół szlachetnej sprawy.

#zdjecie0#Polska, jako jedno z 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej zaproszonych przez Stowarzyszenie „Chleb Pokoju” do tego projektu, od samego początku bardzo aktywnie w nim uczestniczyła. Projekt związany jest z tegorocznymi obchodami 25-lecia upadku Muru Berlińskiego i Żelaznej Kurtyny. W ramach obchodów tej rocznicy, twórcy i uczestnicy projektu chcieli zaakcentować silny związek pomiędzy zapewnieniem pokoju a wkładem zrównoważonego rolnictwa na rzecz dobrobytu, pomyślności i szczęścia społeczeństw. Kraje uczestniczące w projekcie „Friedensbrot” miały za zadanie, w symbolicznym i ważnym ze względów historycznych miejscu wysiać ziarno, które zostało przekazane przez stowarzyszenie. W Polsce zostało ono zasiane na polu doświadczalnym należącym do Zespołu Szkół w Suchowoli. Absolwentem liceum w Suchowoli był ks. Jerzy Popiełuszko. Ze zbiorów uzyskanych w poszczególnych krajach około 50 kg zostało przekazane z powrotem do Berlina. To „jubileuszowe zboże” zmielono razem ze zbożem zebranym w Berlinie, a następnie upieczono z niego „Europejski Chleb Pokoju”, który został dziś poświęcony w trakcie nabożeństwa ekumenicznego, i którym następnie podzielili się przedstawiciele krajów partycypujących w projekcie.

Dzisiejsza uroczystość nie kończy projektu. Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk zaprosiła, w imieniu ministra Sawickiego, kraje partnerskie do Polski, gdzie we wrześniu 2015 r. zostanie upieczony kolejny „Europejski Chleb Pokoju”.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 289