Dwa działania pomocowe

Od 2 lutego do 15 marca – o pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznej powodzi. Niedługo powinna także ruszyć kolejna edycja wsparcia dla młodych rolników.

Przypomnijmy o pomoc na „Przywracanie Potencjału Produkcji” mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku powodzi lub osuwisk. I ponieśli straty w produkcji oszacowane na co najmniej 30%, a w budynkach, maszynach, plantacjach wieloletnich lub zwierzętach nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych. Wsparcie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowane przekroczą 10 tysięcy złotych. Maksymalna kwota pomocy to 300 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 130% wartości szkód.

Małgorzata Niemiec ARiMR: W ramach tego działania istnieje możliwość ubieganie się o zaliczkę. W tym celu należy wypełnić odpowiednią część we wniosku o przyznanie pomocy. Przy czym warunkiem przyznania zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

Rolnicy, którzy zdecydują się skorzystać z pomocy mogą liczyć na zwrot 90% tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Najprawdopodobniej w marcu ruszy kolejna już edycja wsparcia dla młodych rolników.

Tomasz Kołodziej, prezes ARiMR: „Bardzo mi zależy na tym, aby jak najszybciej ogłosić kolejny nabór wniosków na wsparcie w ramach działania Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom.”

O 75 tysięcy dotacji będą mogły ubiegać się osoby, które dopiero zamierzają przejąć gospodarstwa rolne. Wnioski będą też mogli złożyć ci, dla których zabrakło pieniędzy w ubiegłym roku.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP