Drugi tydzień marca przyniósł dalszy spadek cen produktów rolnych – MRiRW

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 8-14 marca większość produktów rolnych taniała. Droższe były tylko kurczaki, a ceny indyków nie uległy zmianie.

ZBOŻE

Konkurencyjne ceny zbóż na Zachodzie Europy, przy aprecjacji złotego, przyczynią się prawdopodobnie do zmniejszenia eksportu ziarna z Polski i dalszego spadku cen na rynku krajowym. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 08-14.03.br. za pszenicę konsumpcyjną w skupie średnio w kraju uzyskiwano 465˙˙zł/t, a za żyto konsumpcyjne 310 zł/t, tj. o ok. 2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Ziarno tych zbóż było o 4-5 proc. tańsze niż w tym samym okresie lutego br.

Przeciętna cena skupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 383˙zł/t, tj. o blisko 3 proc. niższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było o˙6 proc. tańsze niż przed miesiącem. Dostawcy kukurydzy w drugim tygodniu marca średnio w kraju uzyskiwali 508˙zł/t, tj. o 1-2 proc. mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku zboża podstawowe były tańsze o˙13-16 proc., a kukurydza o ok. 1 proc.

MIĘSO

Po wzroście w ciągu lutego, krajowy żywiec wieprzowy od dwóch tygodni ponownie tanieje. Według informacji Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 08-14.03.br. dostawcy trzody chlewnej średnio w skupie otrzymywali 3,72 zł/kg, o˙2 proc. mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o ok. 5 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 23 proc. niższa niż rok wcześniej.

Obniżeniu o 2,7 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia uległy ceny skupu żywca wołowego. Za bydło przeciętnie uzyskiwano 4,52 zł/kg, tj. o ok. 9 proc. mniej niż przed miesiącem i przed rokiem.

Kurczęta typu brojler zakłady drobiarskie skupowały średnio po 3,05˙zł/kg, o 1,6 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena indyków nie uległa zmianie i wynosiła 4,35 zł/kg. W porównaniu do cen sprzed miesiąca kurczęta były droższe o ponad 2 proc., a indyki o 0,5 proc. W odniesieniu do notowań sprzed roku wymienione gatunki drobiu były tańsze odpowiednio o 11 proc. i o 7 proc..

MLEKO

W drugim tygodniu marca br. ceny odtłuszczonego mleka w˙proszku (po ok. 1 proc. wzroście w poprzednim tygodniu) obniżyły się o˙blisko 1 proc., do 7,56˙zł/kg. Ceny OMP były zbliżone do notowanych przed miesiącem.

PAP