Drożeją niektóre zboża, tanieją mięsa

W II połowie kwietnia w skupie drożały niektóre zboża, tańsze były za to mięsa – wynika z danych ministerstwa rolnictwa.

ZBOŻA

W dniach 19-25.04 za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono 457 zł/t, tj. o prawie 1 proc. mniej niż przed miesiącem i o ponad 14 proc. mniej niż w porównywalnym okresie ub.r.

Przeciętna cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 322 zł/t, tj. o 5,1 proc. wyższym niż przed miesiącem. Ziarno to było jednak o 11,5 proc. tańsze niż przed rokiem.

W tym czasie za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 382 zł/t, tj. o 0,6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 10,4 proc. mniej rok wcześniej.

MIĘSO

W drugiej połowie kwietnia ceny skupu żywca wieprzowego, wołowego oraz kurcząt typu brojler były o 1-2 proc. niższe niż w poprzednim tygodniu, natomiast od początku marca br. ceny indyków są względnie stabilne.

Według danych w dniach 19-25.04 dostawcy trzody chlewnej otrzymywali średnio 3,55 zł/kg. Było to o 4,5 proc. mniej niż przed miesiącem i o 28 proc. mniej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie żywiec wołowy skupowano przeciętnie po 4,55 zł/kg. Było to o niecały 1 proc. mniej niż przed miesiącem i o 6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Za kurczęta typu brojler zakłady drobiarskie płaciły średnio 3,08 zł/kg, tj. o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Indyki skupowano podobnie jak przed miesiącem po 4,34 zł/kg. Jednocześnie drób był o 12- 16 proc. tańszy niż w porównywalnym okresie 2009 r.

MLEKO

W kwietniu na rynku krajowym przeważały wzrosty cen produktów mleczarskich.

Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku osiągnęły poziom 7,96 zł/kg, tj. o 2,6 proc. wyższy niż tydzień wcześniej i o 5 proc. wyższy niż przed miesiącem.

PAP