Doradzanie z dopłatą

Doradzanie z dopłatą

1 500 euro na gospodarstwo to wysokość pomocy dla chętnych na usługi doradcze. Od tego roku oprócz zasad wzajemnej zgodności będzie ona przysługiwała także na przygotowanie wniosków o unijne wsparcie.

Wykonywanie na czas zabiegów agrotechnicznych czy odpowiednie przechowywanie środków ochrony roślin oraz paliw to tylko niektóre wymagania w ramach tak zwanej zasady wzajemnej zgodności. Ich nie przestrzeganie może oznaczać utratę części dopłat bezpośrednich.

Leszek Szymański – ARiMR: „Agencja Restrukturyzacji jest po pierwszych typowaniach rolników do kontroli wzajemnej zgodności. Te kontrole lada dzień się rozpoczną w gospodarstwach rolnych”.

Rolnicy, którzy mają jeszcze wątpliwości czy ich gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi powinni skorzystać z usług doradców. Mogą dostać na to zwrot nawet 80 % kosztów kwalifikowanych.

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa: „Na pewno zachęcamy rolników do działania korzystanie z usług doradczych tak aby uzbroić się w pomoc doradztwa państwowego, bądź firm prywatnych, które posiadają akredytację”.

Od tego roku pomoc będzie przysługiwała także na przygotowanie biznesplanu na działania inwestycyjne takie jak modernizacja gospodarstw rolnych czy różnicowanie, opracowanie planu działalności rolnośrodowiskowej oraz planu nawożenia lub programu ochrony roślin.

  • Usługi doradcze:

  • działania inwestycyjne
  • program rolnośrodowiskowy
  • plan nawożenia i ochrony roślin

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa: „Jest to gwarancja dla rolnika, że ktoś całą dokumentację od początku do wniosku o płatność będzie pilotował”.

Ale jest też problem. Na razie nie można złożyć wniosku o przyznanie takiej pomocy, bo nie ruszyła jeszcze nowa edycja programu usług doradczych. Resort rolnictwa zapewnia jednak, że przygotowania są na ostatniej prostej. A już teraz można podpisywać umowy z doradcami, którzy takie usługi będą świadczyć.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP