Dopłaty do mleka z ARR

Dopłaty do mleka z ARR

Producenci mleka mogą do piątku wnioskować do Agencji Rynku Rolnego o udzielenie wsparcia finansowego ze środków przyznanych przez Komisję Europejską. Do podziału w całym kraju jest 20 milionów 200 tysięcy euro.

Na Warmii i Mazurach do uzyskania wsparcia kwalifikuje się prawie 7 tysięcy producentów mleka. O unijne środki mogą się ubiegać ci, którzy w dniu 31 marca ubiegłego roku mieli kwotę mleczną nie mniejszą niż 20 tysięcy kilogramów, i nie wyższą, niż 200 tysięcy kilogramów, a w dniu złożenia wniosku mieli kwotę nie niższą, niż 20 tysięcy kilogramów. Wysokość wsparcia zależy od ilości sprzedanego mleka – nie może ona być wyższa od posiadanej kwoty. Gdyby wszyscy polscy producenci złożyli wnioski o wsparcie, to każdy otrzymałby około półtora grosza na kilogram mleka.

Do dziś do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło z całego kraju ponad 50 tysięcy wniosków. Wnioski można pobrać ze stron internetowych Agencji Rynku Rolnego lub w siedzibie Agencji. Są także dostępne w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w powiatowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Wypełnione wnioski trzeba złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 30 kwietnia.

Pieniądze zostaną wypłacone producentom do końca czerwca.

IAR