(Do)płacą

Tylko kilkanaście dni na złożenie wniosku. 25 czerwca to ostateczny termin dla tych, którzy chcą ubiegać się o wsparcie do materiału siewnego. Pomoc przysługuje także do tych upraw, które zostały zniszczone przez powódź.

Pomoc niewielka, ale zawsze coś. Rolnicy, którzy zużyli do siewu wysokiej jakości materiał tak zwany elitarny lub kwalifikowany mogą ubiegać się o dotacje z programu „de minimis”.

Bartłomiej Kulisz – ARR: „Co oznacza, że producent w okresie 3 lat nie może otrzymać pomocy większej niż 7,5 tysiąca euro”.

100 złotych to wysokość dotacji przysługująca do zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 do roślin strączkowych a 500 do ziemniaków.

  • DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO:

  • zboża, mieszanki zbożowe, pastewne – 100 zł/ha
  • rośliny strączkowe – 160 zł/ha
  • ziemniaki – 500 zł/ha
  • Źródło: ARR

O dotacje mogą występować nawet ci rolnicy, którzy z zasianego zboża nic nie zbiorą, bo zniszczyła je wielka woda.

Bartłomiej Kulisz – ARR: „Warunkiem otrzymania dopłat tak jak w pozostałych przypadkach jest zakupienie i zużycie do siewu w terminie od 15 lipca 2009 do 15 czerwca tego roku materiału kategorii elitarny i kwalifikowany”.

Działanie tak zwanej siły wyższej można udokumentować składając protokół z oszacowanych szkód sporządzony przez komisję, zakład ubezpieczeń lub zaświadczenie dwóch świadków. Wnioski można złożyć osobiście lub w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego lub wysłać pocztą.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP