Dodatkowe środki na promocję unijnych produktów rolnych

Dodatkowe środki na promocję unijnych produktów rolnych

Dodatkowe środki na promocję unijnych produktów rolnych – oto odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjskie embargo. Komisja Europejska potwierdziła, że zamierza przeznaczyć o 30 milionów euro więcej na kampanie promocyjne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej w 2015 r. Wypłacanie dodatkowych funduszy rozpocznie się wraz z początkiem realizacji zgłaszanych obecnie kampanii promocyjnych.

30 mln na promocję

Komisja Europejska potwierdziła dziś zamiar przeznaczenia dodatkowych 30 mln euro z unijnych funduszy na kampanie promocyjne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej, które będą miały miejsce w 2015 r. Jest to dodatkowa kwota w stosunku do 60 mln euro przeznaczanych co roku na ten cel w budżecie WPR. Ponieważ chodzi tutaj o programy współfinansowane przez UE i inne podmioty, zmiana prawdopodobnie sprawi, że na działania promocyjne zostanie wydane dodatkowo 60 mln euro. Celem jest złagodzenie skutków ograniczeń eksportowych nałożonych przez Rosję na niektóre unijne produkty rolne. Wypłacanie dodatkowych środków rozpocznie się wraz z początkiem realizacji zgłaszanych obecnie kampanii promocyjnych (termin składania zgłoszeń upływa z końcem września).

Potwierdzając dzisiejszą decyzję unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș powiedział: Programypromocyjne to jedno z narzędzi WPR, którym możemy posłużyć się w średnim okresie w celu zaradzenia trudnościom rynkowym, jakich spodziewamy się w kilku sektorach wskutek rosyjskiego zakazu eksportu – pomoże ono producentom w znalezieniu nowych rynków zbytu w UE i poza nią. Dzisiejsza zmiana oznacza, że na projekty promocyjne, które zostaną zgłoszone do końca miesiąca, przeznaczone zostanie 60 mln euro z unijnych funduszy. A ponieważ będą to projekty współfinansowane przez UE i organizacje, które je realizują, spodziewamy się, że w2015 roku zostaną zrealizowane działania promocyjne warte łącznie 120 mln euro. Gorąco zachęcam organizacje rolnicze do skorzystania z tej możliwości i do przedstawienia w najbliższych tygodniach ambitnych programów promocji.

Dzisiejsza decyzja jest kolejnym krokiem po wprowadzonych niedawno nadzwyczajnych środkach rynkowych dotyczących brzoskwiń i nektarynek (33 mln euro) i innych łatwo psujących się owoców i warzyw (125 mln euro) oraz decyzji o uruchomieniu prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i sera, która została ogłoszona w ubiegłym tygodniu a w tym tygodniu ma zostać zatwierdzona.

Bardziej szczegółowe informacje na temat działań podjętych od czasu wprowadzenia przez Rosję ograniczeń w dniu 7 sierpnia dostępne są w komunikatach: IP/14/920, IP/14/932 and IP/14/954.