Decydująca Rada?

Prezydent nie wyklucza skorzystania z inicjatywy ustawodawczej w przypadku spraw dotyczących rolnictwa. Podstawę nowych aktów prawnych miałaby wypracować działająca przy głowie państwa Rada ds. Wsi i Rolnictwa.

Rada ds. Rolnictwa to w zamyśle jej twórców bezpartyjny organ, który doradza głowie państwa. Wszystko jednak wskazuje na to, że na doradzaniu się nie skończy, a nad efektami prac Rady będą musieli się potem pochylić posłowie.

Jan Krzysztof Ardanowski – doradca prezydenta ds. rolnictwa: Pan Prezydent jest gotów skorzystać z prawa inicjatywy ustawodawczej i kierować te nasze przemyślenia, nasze propozycje do Parlamentu.

Jakie akty prawne pójdą na pierwszy ogień tego nie wiadomo, ale wiadomo, że zakres prac Rady jest bardzo szeroki. Choćby edukacja. Członkowie Rady mają wątpliwości wobec ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Alina Kozińska-Bałdyga – Federacja Inicjatyw Oświatowych: bardzo istotne jest, aby te instytucje, które będą przejmowały szkoły były ze środowiska wiejskiego, były zakładane przez rodziców, mieszkańców wsi, przez lokalną wspólnotę a nie żeby były zewnętrznymi organizacjami.

Członkowie rady chcą także wesprzeć rząd w walce o utrzymanie obecnego charakteru Wspólnej Polityki Rolnej. Ich zdaniem dopłaty bezpośrednie są konieczne, a rolą rządu jest integracja rolników, tak, aby ze sprzedaży otrzymywali większe dochody .

Andrzej Czyżewski – Akademia Ekonomiczna Poznań: rolnikom można odpowiednio więcej płacić, za surowce. A jak im można odpowiednio więcej płacić, to subwencje i dotacje państwowe mogą być odpowiednio niższe.

Podczas wczorajszego spotkania poinformowano również o reaktywacji prezydenckich dożynek w Spale.

Witold Katner rolna.tvp.pl