Ceny żywności w I półroczu 2010 niższe niż w I półroczu 2009 – IERiGŻ

Miesięczne ceny żywności w I półroczu tego roku powinny być niższe niż w I półroczu 2009 – przewiduje Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

„W pierwszej połowie 2010 roku miesięczna dynamika cen żywności będzie przypuszczalnie niższa niż w I półroczu 2009 roku. Dobre zbiory zbóż, rzepaku i warzyw gruntowych będą sprzyjały stabilizacji cen produktów spożywczych roślinnego pochodzenia. Spodziewany wzrost produkcji trzody chlewnej i drobiu będzie skutkował spadkiem cen mięsa i tłuszczów wieprzowych” – napisała ekspertka IERiGŻ cytowana przez biuletyn ARR.

Z jej analizy wynika, ze mogą natomiast wzrosnąć ceny artykułów mleczarskich i masła.

„Niezależnie od wspomnianych uwarunkowań dochodowo-cenowych, istotnym czynnikiem hamującym tempo wzrostu cen żywności w pierwszej połowie 2010 roku będzie oczekiwane ustabilizowanie się cen surowców rolnych na rynkach światowych na niższym niż przed rokiem poziomie oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce i recesja na świecie, przekładające się na zmniejszenie popytu i obniżenie presji na ogólny wzrost cen zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Równocześnie jednak spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności, będzie ograniczany przez skutki wzrostu cen regulowanych, w tym głównie cen energii oraz spodziewaną aprecjację złotego” – dodała.

PAP