Ceny skupu zbóż w najbliższych miesiącach będą na stabilnych, niskich poziomach

W najbliższych miesiącach ceny skupu zbóż będą stabilne i utrzymywać się będą na niskim poziomie – napisano w grudniowym „Biuletynie Informacyjnym” wydawanym przez Agencję Rynku Rolnego.

„Przewiduje się, że w kolejnych miesiącach ceny skupu zbóż w Polsce powinny się ustabilizować, ale na relatywnie niskim poziomie. Dolny poziom cen będzie kształtowała cena interwencyjna, zwłaszcza w przypadku jęczmienia. (…) Przewiduje się, że dopiero w drugiej połowie sezonu krajowe ceny zbóż mogą wykazywać lekką sezonową tendencję wzrostową” – napisano.

„Z uwagi na dużą podaż zbóż paszowych, znacznie wyższe mogą być ceny w przypadku ziarna o parametrach konsumpcyjnych. Według oceny IERiGŻ, w końcu marca 2010 roku średnie ceny pszenicy ogółem mogą ukształtować się na poziomie 420-470 zł/t, a żyta – 300-330 zł/t” – dodano.

Zdaniem autorów biuletynu, w najbliższych tygodniach sezonowo zwiększone dostawy kukurydzy mogą przyczynić się do utrzymania cen w kraju na niskim poziomie, także innych gatunków zbóż.

GUS szacuje zbiory zbóż w 2009 ogółem na ok. 29,8 mln ton, czyli 7,8 proc. więcej od ubiegłorocznych.

„(…) z uwagi na słabsze napełnienie kłosów z powodu okresowej suszy oraz rozwój chorób grzybowych spowodowanych częstymi opadami deszczu w późniejszych okresach, jakość ziarna jest gorsza niż przed rokiem. Z tego względu ocenia się, że większość zebranego zboża kwalifikuje się jako paszowe” – napisano.

„Z uwagi na relatywnie niski poziom cen zbóż, a tym samym niską dochodowość upraw, zmniejszyć się może zużycie ziarna do siewu pod zbiory w 2010 roku do 1,7 mln t” – dodano.

PAP