ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 12,5 mld zł

Ponad 12,5 mld zł wypłaciła dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tym roku do rolników trafiło blisko 1,2 mld zł – poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Polska na PROW otrzymała z UE 17,2 mld euro. Jak niedawno poinformował wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, do tej pory wydatkowano ok. 18 proc. przyznanych środków.

Najwięcej pieniędzy, bo ponad 3,9 mld zł, Agencja wydała na dopłaty przeznaczone dla rolników prowadzących gospodarstwo na terenach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. ONW). Wsparcie takie otrzymuje co roku około 750 tys. rolników.

Na wypłaty rent strukturalnych ARiMR przeznaczyła z PROW 2007-2013 ponad 2,67 mld zł. Renty takie dostaje regularnie co miesiąc około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom.

Ponad 2,15 mld zł trafiło do ponad 100 tys. rolników realizujących tzw. programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach. Pomoc taka przysługuje np. gospodarstwom przechodzącym na ekologiczne metody produkcji, stosującym technologie zapobiegające erozji gleb, czy zajmujące się hodowlą rodzimych ras zwierząt i uprawą cennych genetycznie gatunków roślin.

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych Agencja wypłaciła 1,66 mld zł. Taką pomoc finansową z PROW 2007-2013 otrzymało ponad 16,2 tys. rolników – w tym ponad 2 tys. beneficjentów, którzy złożyli wnioski w 2009 r. Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Ponad 102 mln zł dostali przedsiębiorcy, którzy zrealizowali inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym. Pomoc, które polega na zwrocie części kosztów inwestycji, otrzymały dotychczas 144 firmy.

Na premie ułatwiające start zawodowy młodym rolnikom Agencja wydała ponad 263 mln zł. Dotację w wysokości 50 tys. zł otrzymało 5264 rolników.

PAP