ARiMR: w I kwartale 2010 nabór wniosków na inwestycje w rolnictwie

W pierwszym kwartale 2010 r. roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nowy nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych – poinformował wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak.

Dodał, że w poniedziałek zostanie natomiast ogłoszony termin przyjmowania wniosków na inwestycje w przetwórstwie rolnym. Agencja ma na to 300 mln zł. Chce dać te pieniądze w pierwszej kolejności grupom producentów rolnych, a dopiero gdy nie będzie z ich strony zainteresowania unijnym wsparciem, będą mogli wnioskować inni przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem rolnym.

Jak zaznaczył Ławniczak, prowadzona jest jednocześnie weryfikacja wniosków dotyczących pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych (w kwietniowym naborze chętnych do dopłat było ponad 15,6 tys. rolników). „Zależy nam na tym, by większość umów została podpisana do końca tego roku” – powiedział Ławniczak.

Dotychczas z unijnych pieniędzy na modernizację gospodarstwa skorzystało blisko 12 tys. rolników. Łącznie do inwestycji Agencja dopłaciła 1,24 mld zł. Pieniądze te rolnicy przeznaczyli głównie na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Dofinansowanie wynosi od 40-60 proc. wydatków na inwestycje. Jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie, w całym okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, pomoc w wysokości 300 tys. zł.

Ławniczak zapowiedział też, że będą zmiany w przyznawaniu tzw. premii dla młodych rolników. Wyjaśnił, że resort rolnictwa czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską wysokości przyznawanej premii. Obecnie jest to 50 tys. zł, ministerstwo wnioskowało o podniesienie tej kwoty do 75 tys. zł.

O wsparcie może ubiegać się rolnik, który nie ukończył 40 lat, ma odpowiednie kwalifikacje i rozpoczyna działalność zawodową. Agencja uruchomiła nabór wniosków 25 marca i trwa on do tej pory. Rolnicy mogą starać się o pomoc dla „młodego rolnika” do chwili wyczerpania środków, ale nie dłużej niż do końca roku. Dotychczas do Agencji złożono 912 takich dokumentów na kwotę 45,6 mln zł. Agencja ma na ten rok do wydania 292 mln zł, a w sumie w PROW zapisano na ten cel 1,5 mld zł.

Wiceminister poinformował, że ministerstwo stara się o wznowienie możliwości ubiegania się o renty strukturalne. W jego ocenie, program ten przynosi dużo pozytywnych zmian na wsi jeżeli chodzi o strukturę gospodarstw, wiek rolników, czy sposób zarządzania gospodarstwem. „Czekamy na decyzje Komisji Europejskiej w tej sprawie” – powiedział Ławniczak. Przyznał, że nie uruchomienie programu nie jest łatwe, gdyż niektóre organizacje nie widzą potrzeby jego kontynuacji.

Na renty strukturalne Agencja wydatkowała w ramach PROW 2007-2013 – 2,3 mld zł. Renty dostaje co miesiąc około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom.

PAP