ARiMR rozsyła decyzje o przyznaniu dopłat do ziemi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła wysyłanie decyzji o przyznaniu rolnikom dopłat bezpośrednich. Pierwsze pieniądze trafią do rolników 1 grudnia, a do końca roku ma je dostać milion rolników. O dopłaty do ziemi za 2009 rok stara się ok. 1,4 mln gospodarstw.

Jak poinformował we wtorek PAP Paweł Wojcieszak z Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR, wysyłaniem zawiadomień o przyznaniu płatności zajmują się biura powiatowe Agencji. Na ich podstawie rolnicy otrzymują dopłaty. Zaś wydanie decyzji może nastąpić dopiero po podpisaniu przez ministra rolnictwa rozporządzenia w tej sprawie.

Zgodnie z podpisanym w piątek rozporządzeniem, stawka tzw. jednolitej płatności obszarowej (otrzymywanej za posiadanie ziemi niezależnie od tego, czy prowadzona jest na niej jakaś produkcja) wyniesie ok. 507 zł na 1 ha gruntów rolnych. Rolnicy uprawiający zboża dostaną dodatkowo 356 zł, a dopłata do uprawy roślin przeznaczonych na paszę będzie na poziomie 502 zł. Wyższe niż w ubiegłym roku będą także dopłaty m.in. do chmielu, buraków, pomidorów czy owoców miękkich.

W 2009 r. rolnicy dostaną maksymalnie wysokie dopłaty. Będą one na poziomie 90 proc. tego, co otrzymają rolnicy z państw „starej” Unii (w ubiegłym roku było to o 10 proc. mniej). Z unijnego budżetu pochodzi 60 proc. środków, budżet krajowy dopłaca 30 proc. kwoty. Ze względu na korzystny kurs złotego wobec euro dopłaty będą w tym roku o ok. 50 proc. wyższe niż w 2008 r.

Z powodu osłabienia walut z tytułu dopłat bezpośrednich skorzystali nie tylko rolnicy w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii i w kilku innych krajach – informuje Fundacja Programów dla Rolnictwa (FAPA). W przypadku Polski kurs wymiany wzrósł o 24,5 proc., W. Brytanii – ponad 15 proc., Rumunii ok. 13 proc., Węgier 11 proc. i Szwecji 4,5 proc. Natomiast mniejsze płatności otrzymają rolnicy z Czech, Danii i na Łotwie.

Dopłaty za 2009 rok w Polsce wyniosą w sumie ok. 12,6 mld zł. W 2008 r. z tego tytułu gospodarstwa rolne zostały zasilone kwotą 9,3 mld zł.

Według unijnych przepisów, pieniądze mogą być przekazywane rolnikom do końca czerwca 2010 r.

PAP