ARiMR: 530 tys. rolników otrzymało już tzw. dopłaty ONW

530 tysięcy, czyli 70 proc. uprawnionych rolników otrzymało już z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tzw. dopłaty ONW – poinformował we wtorek Departament Komunikacji Społecznej ARiMR. Przysługują one rolnikom gospodarującym na terenach niekorzystnych dla uprawiania rolnictwa.

Agencja wypłaciła już z tego tytułu ponad 846 mln zł. W sumie na dopłaty ONW za 2009 r. jest do wydania około 1,3 miliarda zł. Taka płatność przysługuje 750 tys. rolnikom. W pierwszej kolejności pieniądze dostają gospodarstwa, które ucierpiały w wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych.

ARiMR chce wypłacić do końca roku pieniądze 580 tys. rolnikom. Na ich konta trafi łącznie 1 mld zł. Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja może je wypłacać do końca czerwca 2010 r.

Tereny zaliczane do niekorzystnych dla rolnictwa lub tereny górskie, zajmują 56 proc. powierzchni Polski. Gospodarowanie na tego typu gruntach wymaga dodatkowych nakładów finansowych związanych z niedogodnym ukształtowaniem terenu oraz słabą jakością gleb.

W zależności od wymienionych czynników wyróżniane są cztery rodzaje obszarów ONW, a do każdego z nich przysługuje inna wysokość dopłaty.

Najmniej – 179 zł na hektar – otrzymuje rolnik gospodarujący na obszarach nizinnych, gdzie występują niewielkie utrudnienia, np. są słabe gleby. 264 zł na 1 ha przysługuje rolnikowi, którego gospodarstwo jest na terenie nizinnym, ale o złych warunkach dla działalności rolniczej.

Najwyższa stawka płatności ONW, wynosząca 320 zł na 1 ha, przysługuje rolnikom prowadzącym działalność na obszarach górskich, gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów takich zalicza się tereny, na których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.

Wysokość przyznanych rolnikowi płatności zależy także od powierzchni gruntów leżących na obszarach ONW. Jeżeli rolnik użytkuje od 1 do 50 ha gruntów rolnych zakwalifikowanych do ONW, otrzyma płatności w pełnej wysokości; gdy powierzchnia tych gruntów wynosi od 50 do 100 ha, rolnik otrzyma połowę podstawowej stawki tej płatności. Jeśli rolnik ma od 100 do 300 ha – ma prawo ubiegać się o dopłaty w wysokości 25 proc. stawki. Powyżej 300 hektarów płatność ta nie przysługuje.

Średnia wysokość pomocy przyznawanej w ramach ONW dla jednego gospodarstwa wynosi 1800 zł na rok.

PAP