225 tys. rolników otrzymało dopłaty ONW

225 tys. rolników otrzymało już dopłaty z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania (tzw. ONW). W pierwszej kolejności pieniądze dostają rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych – poinformowało w piątek biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja rozpoczęła wypłacanie pieniędzy od 16 października. Dotychczas do rolników trafiło 310 mln zł. Łącznie ARiMR na ten cel wyda ok. 1,3 mld zł.

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania zajmują w Polsce 56 proc. powierzchni kraju. Działalność na takich gruntach wymaga dodatkowych nakładów, co jest związane z ukształtowaniem terenu, słabą jakością gleb czy warunkami klimatycznymi. W zależności od rodzaju utrudnień, inna jest wysokość przysługującej dopłaty.

Najmniej – 179 zł na hektar otrzymuje rolnik gospodarujący na obszarach nizinnych, gdzie występują niewielkie utrudnienia, np. są słabe gleby. 264 zł na 1 ha przysługuje rolnikowi, którego gospodarstwo jest na terenie nizinnym, ale o złych warunkach dla działalności rolniczej.

Najwyższa stawka płatności ONW, wynosząca 320 zł na 1 ha, przysługuje rolnikom prowadzącym działalność na obszarach górskich, gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów takich zalicza się tereny, na których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.

Wysokość przyznanych rolnikowi płatności zależy także od powierzchni gruntów leżących na obszarach ONW. Jeżeli rolnik użytkuje od 1 do 50 ha gruntów rolnych zakwalifikowanych do ONW, otrzyma płatności w pełnej wysokości; gdy powierzchnia tych gruntów wynosi od 50 do 100 ha, rolnik otrzyma połowę podstawowej stawki tej płatności. Jeśli rolnik ma od 100 do 300 ha – ma prawo ubiegać się o dopłaty w wysokości 25 proc. stawki. Powyżej 300 hektarów płatność ONW nie przysługuje.

Do końca tego roku Agencja zamierza wypłacić ok. 1 mld zł dla 580 tys. rolników. Zgodnie z przepisami wypłaty z tego tytułu rolnicy mogą otrzymywać do końca czerwca 2010 roku. W sumie o takie dopłaty ubiega się 780 tys. gospodarstw. Średnia wysokość pomocy przyznawanej w ramach ONW dla jednego gospodarstwa wynosi 1800 zł na rok.

PAP