107 mln zł z UE na odnowę mazowieckiej wsi

– Ponad 107 mln zł zostanie wydane na dofinansowanie 295 projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na Mazowszu. Dzięki unijnemu wsparciu w wielu gminach zostaną odnowione parki, rynki i domy kultury – poinformowała rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska.

Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał projekty do realizacji. W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 348 wniosków, zatwierdzonych zostało 295, z tego 65 dotyczy rejonu warszawskiego.

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno z działań unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Dzięki niemu gminy, instytucje kultury, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mogą liczyć na finansowe wsparcie.

Dotychczas dzięki realizacji tego typu projektów odnowione zostały ważne historycznie i kulturalnie miejsca w małych miejscowościach. Wpłynęło to zarówno na poprawę jakości życia ich mieszkańców, jak i na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej tych obszarów wiejskich – informuje rzecznik.

Zdaniem marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, „duże zainteresowanie programem pokazuje, że dbanie o swoje otoczenie i podtrzymywanie własnej tożsamości to bardzo ważne kwestie dla mieszkańców wsi”.

W latach 2004-2006 w ramach programu „Odnowa wsi” do Urzędu Marszałkowskiego Mazowsza wpłynęło 378 wniosków o dofinansowanie. Projekty zgłosiło 169 samorządów gminnych, czyli 2/3 wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w województwie mazowieckim oraz 7 instytucji kultury.

PAP