W ostatnich 50 latach kukurydza z rośliny o marginalnym znaczeniu gospodarczym stała się ważnym gatunkiem uprawnym, który wykorzystywany jest zarówno na cele paszowe, spożywcze, jak i przemysłowe. Produkcja ziarna kukurydzy obok pszenicy jest najbardziej opłacalnym kierunkiem uprawy polowej w Polsce. ...