Szynszyle należą do zwierząt poliestrycznych, co oznacza, że ich rozród może odbywać się kilkakrotnie w ciągu roku. Ponieważ cykl płciowy samic powtarza się cyklicznie co 28-35 dni, a ciąża trwa około 111 dni, istnieje możliwość uzyskania nawet 3 miotów rocznie. Taka intensywność użytkowania rozpłodowego nie jest jednak wskazana, gdyż nie daje samicy możliwości regeneracji organizmu, co z kolei powoduje ich ...