Przez ostatnie lata eksport i import miodu cechował się minusowym saldem. Import tego produktu do Polski stale wzrasta i przewyższa eksport. Stale zwiększająca się produkcja miodu i brak dynamicznego rozwoju eksportu spowodował, że w 2006 r. pojawiły się problemy ze zbytem miodu w kraju. Odnotowano wówczas spadek cen tego produktu na rynku hurtowym, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie opłacalności produkcji ...