To będzie najbardziej nowoczesny spis rolny

1 września br. rozpocznie się powszechny spis rolny. Będzie to najbardziej nowoczesny spis, całkowicie oparty o technikę elektroniczną i w dużym stopniu wykorzystujący różne rejestry – poinformował rzecznik GUS dr Wiesław Łagodziński.

Będzie to spis, w którym dane o gospodarstwie będą zbierane bez użycia papieru. Ankiety spisowe mogą być ponadto samodzielnie wypełniane przez rolników – podkreślił Łagodziński.

„Jest to ostatnie stadium przygotowania do spisu, trwają prace techniczno-organizacyjne m.in. polegające na weryfikacji działek” – powiedział rzecznik GUS.

Poinformował, że w spisie weźmie udział ok. 14 tys. rachmistrzów spisowych, którzy w najbliższym czasie odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne i przekażą informacje m.in. o sposobie przekazywania danych. Tzw. obchód przedspisowy będzie trwał od 9 do 23 sierpnia br.

Rzecznik przypomniał, że ankiety będą częściowo wypełnione danymi uzyskanymi z różnych rejestrów np. z informacji przekazywanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy urzędów gminy.

Zdaniem Łagodzińskiego, najdogodniejszą i najbardziej bezpieczną formą przekazywania informacji o gospodarstwie jest internet. Rolnik, który zechce skorzystać z tej możliwości dostanie hasło i sam będzie mógł wypełnić ankietę w komputerze i przesłać ją drogą elektroniczną.

Dodał, że nie wiadomo, ile osób będzie mogło elektronicznie wypełnić ankiety. Z danych ze spisu próbnego (który objął cztery gminy w różnych częściach Polski) wynika, że z komputera na wsi korzysta 2-5 proc. gospodarstw. Jeżeli w gospodarstwie nie ma komputera, dane będą zbierane przez telefon. A w przypadku jego braku, rolnika odwiedzi rachmistrz spisowy.

Spis rolny będzie trwał od 1 września do 31 października. Obejmie on 1,8 mln gospodarstw rolnych, w tym 1,7 mln o powierzchni co najmniej jednego hektara. Planowane jest także przeprowadzenie na zlecenie KE badania metod produkcji rolnej na próbie 200 tys. gospodarstw.

Jak powiedział Łagodziński, dane spisowe o gospodarstwie mają dotyczyć jego stanu na koniec czerwca. Jak zaznaczył, spis nie mógł się odbyć w czerwcu, ze względu na zbyt późne uchwalenie przepisów w tej sprawie.

Spis rolny ma na celu dostarczenie informacji m.in. dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, powierzchni gruntów, zasiewów, liczebności i struktury pogłowia zwierząt gospodarskich. GUS chce także zebrać informacje o liczbie ciągników i innych maszyn rolniczych, o zużyciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego oraz o korzystaniu z programów wsparcia dla rolnictwa.

Łagodziński podkreślił, że informacje o polskim rolnictwie mają być przekazane do Eurostatu najpóźniej w połowie 2012 r. Dane takie są potrzebne KE do konstruowania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

PAP