Najbardziej popularnym kierunkiem wykorzystania kukurydzy jest zbiór całych roślin na kiszonkę. Wyróżnić można tu dwa kierunki produkcji: dla uzyskania kiszonki uniwersalnej o dużej ilość biomasy i średniej koncentracji energii, oraz produkcja kiszonki wysokoenergetycznej, gdzie zasady uprawy polowej są zbliżone do kukurydzy uprawianej na ziarno. ...