Rozwój rolnictwa, zwiększanie powierzchni gospodarstw oraz coraz większa ich produktywność wymaga stosowania coraz bardziej wydajnych maszyn. Nieodłącznym elementem każdego gospodarstwa jest transport. ...