Dotychczas ARiMR podpisała 1834 umowy o przyznanie pomocy finansowej na rozwój działalności innej niż rolnicza z rolnikami, którzy w 2008 r. złożyli wnioski. Oddziały Regionalne przyjęły w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego PROW 2007 – 2013, ponad 4 tys. wniosków. ...