Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła w tym roku kontrole 29 348 partii świeżych warzyw i owoców – znajdujących się w obrocie handlowym na terenie kraju, jak również tych eksportowanych i importowanych. Na rynku krajowym w 2011 roku wykryto dotychczas jedynie 4 proc. nieprawidłowości. ...

Od 1 lipca 2009 roku obowiązują nowe unijne wymagania jakościowe dla owoców i warzyw. Normy te zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku (załącznik A i B). ...

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany do przepisów wspólnotowych dotyczące norm jakości handlowej dla owoców i warzyw zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm ...