Wprowadzenie w 2006 roku zakazu handlu transgenicznymi nasionami było niezgodne z unijnymi przepisami – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu. Teraz Polsce grożą wielomilionowe grzywny. Choć obecny rząd wierzy, że niedługo zmieni feralne prawo i kar unikniemy. ...