Z dniem 1 marca 2009 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczyna realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowę wraz z Porozumieniem w sprawie jej stosowania Strony podpisały w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Warszawie. ...