Największe zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” wykazują rolnicy i producenci rolni z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w tych województwach do 7 sierpnia br. 1248 wniosków na łączną kwotę ponad 6,26 mln zł oraz 1027 wniosków na kwotę ponad 5,13 mln zł. W całym kraju rolnicy i producenci rolni złożyli ...