Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Kasa omawia istotne zmiany dotyczące podlegania temu ubezpieczeniu i wymiaru składek. ...

Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od II kw. br. wynosi 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. ...