Raz do roku rolnik posiadający gospodarstwo rolne musi podjąć decyzję, u którego ubezpieczyciela wznowi swoje ubezpieczenie obowiązkowe. Czy jednak fakt posiadania ubezpieczenia obowiązkowego gwarantuje rolnikowi pełną ochronę? Lepiej się o tym nie dowiedzieć z chwilą wystąpienia szkody. ...