Nowoczesna produkcja trzody chlewnej jest ściśle związana z ekonomiką. Opłacalny tucz trzody prowadzić mogą w zasadzie tylko duzi producenci, gdy tymczasem Polska nadal jest krajem, w którym wiele gospodarstw produkuje rocznie kilkadziesiąt tuczników. Jednym ze sposobów redukcji kosztów jest poprawa wyników produkcyjnych. ...