Z ostatnich informacji opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że produkcja trzody chlewnej w UE-27 w 2008 r. obniżyła się o 2 proc., natomiast w 2009 r. nastąpił kolejny jej spadek o niemal 3 proc. W 2008 r. najtrudniejsze warunki chowu wystąpiły w krajach UE-12, gdzie produkcja trzody chlewnej zmniejszyła się o 7 proc., natomiast w 2009 r. spadek ten wyniósł ...

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w dużej mierze zależy od wysokiej plenności loch, miernikiem, której jest liczba prosiąt odchowanych przez samice w ciągu roku. ...