Tradycyjnie jaja mają powszechne zastosowanie kulinarne. Jednak badania ostatnich lat dowodzą jednoznacznie, że jaja kurze z uwagi na obecność dużej ilości bioaktywnych składników stają się najlepszym surowcem do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych. ...