Można przyjąć, że dane dla Warszawy są średnimi reprezentatywnymi dla całego obszaru kraju. Dlatego poniżej przedstawiono średnie wieloletnie sumy miesięczne napromieniowania słonecznego dla Warszawy na powierzchnie: poziomą i pionową (południową) oraz pochyloną pod kątem 45o (skierowaną na południe) z rozbiciem na składowe promieniowania: bezpośrednie, dyfuzyjne (rozproszone) i odbite (dla powierzchni pionowej i pochylonej) Ustawienie odbiornika energii promieniowania słonecznego pionowo (jest ...