Rasa Kriolska (Criolla) wywodzi się od bydła importowanego z Hiszpanii i Portugalii do Ameryki Południowej przed 3-4 wiekami. Częściowo była krzyżowana z bydłem zebu i niektórymi rasami bydła europejskiego. ...