Rasa Chołmogorska (Chołmogorskaja poroda) hodowana jest w Rosji. Powstała w wyniku krzyżowania bydła rasy czarno-białej z zachodniej Europy z rodzimym bydłem rosyjskim w okresie panowania Piotra I. ...