Prezydent nie wyklucza skorzystania z inicjatywy ustawodawczej w przypadku spraw dotyczących rolnictwa. Podstawę nowych aktów prawnych miałaby wypracować działająca przy głowie państwa Rada ds. Wsi i Rolnictwa. ...