Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku powierzchnia uprawy pszenżyta w ogólnej powierzchni zbóż zajmowała 20%. Dla porównania, areał uprawy pszenicy – ponad 30%. Dzięki postępowi osiągniętemu w hodowli od kilku lat wysoko i stabilnie plonującym gatunkiem zbóż jest pszenżyto ozime, co potwierdzają badania COBORU, szczególnie na słabych glebach. Jednak plony pszenżyta charakteryzują się w warunkach produkcyjnych zróżnicowaniem w ...

Od zarejestrowania i wprowadzenia do uprawy w Polsce w 1984 roku pierwszej odmiany pszenżyta ozimego Grado oraz szybkiego przyrostu powierzchni uprawy tego nowego gatunku i zarejestrowania kilkudziesięciu nowych odmian, praktycznie do końca ubiegłego wieku pszenżyto określane było jako zboże wolne od chorób. ...