Z danych spisu rolnego z 2002 r. wynikało, że 60,7 proc. rodzin pszczelich należało do pszczelarzy, którzy posiadali własne gospodarstwa rolne. Natomiast pozostałe 39,3 proc. rodzin pszczelich posiadali rolnicy nie związani zawodowo z rolnictwem. ...