Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. (M.P. Nr 18 poz. 237) kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2009 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2835 zł. ...