System podatkowy w rolnictwie obejmuje m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej. ...