Dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej i wzrost spożycia mięsa drobiowego i jaj nabierają istotnego znaczenia z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego. Produkowana bowiem żywność musi być bezpieczna. Nabiera to szczególnego wydźwięku w świetle niepokojących statystyk dotyczących zatruć pokarmowych u ludzi na świecie wywoływanych przede wszystkim pałeczkami Salmonella. ...