Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do celów użytkowych w budownictwie spowodowało bardziej kompleksowe spojrzenie na budynek, kojarzące w sobie elementy energetyczne, ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne. Szczególnie istotnymi elementami przy zastosowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego należą: ...